Mascareta Quirúrgica

Mascareta Quirúrgica

Tres capes de protecció.

Material a prova d'humitat, no tòxic, no irritant, suau i còmode, transpirable i molt útil que proporciona protecció contra la pols, pol·len, estats gripals i altres.

S'adapta perfectament a la cara i part superior del nas amb un suau fleix perquè aïlli i subjeccions elàstiques.

Les màscares quirúrgiques són dispositius mèdics que s'utilitzen en pacients infectats (o sospitosos d'estar infectats), i tenen la finalitat de protegir la dispersió de l'aerosol que es genera a l'esternudar o a l'tossir, mitjà a través del qual es propaguen la majoria dels microbis.

La seva finalitat principal no és la d'oferir protecció a l'portador de la màscara, atès que les màscares quirúrgiques no garanteixen un segellat adequat entre la cara de l'usuari i l'equip, no proporcionen nivells de protecció significatius, atès que el portador de la mascareta quirúrgica estarà sempre respirant una porció d'aire no filtrat molt significativa.

Descarregar PDF